Paarden als spiegel

Wat leren we van paarden?

Wat kan je verwachten

Leer jezelf en elkaar kennen

Een natuurlijke manier van persoonlijke groei

Feedback door de reactie van paarden

Voor zowel individuele als team coaching

Paarden als spiegel

Dieren vertellen en spiegelen.
Zo ook paarden.
Hun gedrag en manier van samenleven in de kudde vertellen ons de mooiste verhalen.
En in de interactie met paarden mogen we dan ook leren over groepsbelang, veiligheid, leiderschap en vertrouwen.
 
In dit “gesprek” is het paard aan het woord als je leermeester.
Een dier reageert op je binnenwereld, op je ware intenties en bedoelingen.
Maskers tellen niet, het laat zich niet misleiden.
Paarden reageren op je lichaamstaal zonder oordeel.
Maar eerlijk en zuiver als ze zijn, geven ze je op liefdevolle wijze feedback over hoe je met hen en jezelf omgaat.
Zo biedt het paard je de mogelijkheid om tot inzicht te komen. Om meer te ontdekken over jouw gedrag, je wijze van communiceren ( loopt dat wat je zegt en uitzendt synchroon of botst het met elkaar ) en je eventuele leiderschap.
Ze houden je gewoon door zichzelf te zijn, een grote spiegel voor.
 
Net als wij mensen, zijn paarden kuddedieren.
Ze willen zich graag voegen bij soortgenoten.
Ze voelen zich dan veiliger omdat ze minder snel een prooi worden voor roofdieren in een beschermende kudde.
Een kudde werkt uit veiligheid nauwgezet samen. En die samenwerking is volledig gebaseerd op een onderling vertrouwen.
Weten wat je aan elkaar hebt, elkaar kennen, maakt dat we op de juiste momenten en manieren weten te handelen indien nodig.
Zodra het vertrouwen en de samenwerking ontbreekt is de veiligheid verdwenen en ontstaat er chaos.
 
In een kudde zijn er dus rollen gebaseerd op eenieders kwaliteiten en zwakkere punten.
Waar ben je inzetbaar, waar niet en dien je dus ondersteund te worden.
Een eerlijke houding ten opzichte van je eigen kunnen wordt gevraagd. 
Want wanneer een paard de leiding wil overnemen maar dat niet blijkt te kunnen wordt het verwijderd uit de kudde.
Een goede, oprechte reflectie van iedere schakel in het geheel is dus noodzaak.
Dat maakt het team, de kudde sterk en evenwichtig.
 
De parallellen tussen de paarden, hun kudde en een individu in een organisatie worden tijdens deze training al snel duidelijk.
En persoonlijke inzichten ontstaan dan ook vaak spontaan in de interactie met de dieren.
Het is dus een mooie, natuurlijke manier van groeien. 
Op maat gesneden voor iedereen.
Groei die weer leiden kan tot verdere persoonlijke en groepsontwikkeling met allerlei positieve gevolgen.
 
Deze coachingssessies en trainingen verzorg ik samen met Evelien Olyslagers van Paarden Inzichten.

Neem contact op